Kontakt zur Zeitschrift

Hauptkontakt

Redaktion KIM kompakt
E-Mail: kimkompakt@uni-konstanz.de

Kontakt bei technischen Fragen

Redaktion KIM kompakt
E-Mail: kimkompakt@uni-konstanz.de