THE FUNCTION TEST OF CANOE AND KAYAK STROKING BALANCE DEVICE

  • Wei-Hua Ho
  • Xian-Wei Dai
  • De-Zhi Liu
  • Li-Chiun Chang
Keywords: ergometer, balance, canoe, kayak
Published
2008-03-16
Section
Coaching and Sports Activities